Gud er menneskeskabt
En kort introduktion til religion og guder

Lær om de mange religioner

Kun via viden kan religion begrænses

Dette website er tæt som en hjælp til at lære om religioner og guder. Desværre laver alle deres egen religion, folk udvælger den del af en eller flere religioner, som de selv synes om. Derfor kan der ikke laves et fuldstændigt overblik. Der fremhæves her nolge hovedtræfra de forskellige opdelinger fx. kristendom, buddhisme, hinduisme, islam m.m. gudermenneskeskabt.dk er på ingen måde en erstantning for bøger. Websitet er dels et supplement; men også gerne væe en apetitvækker til yderligere læsning.

Når du ved der ikke findes guder, hvorfor så beskæftige sig med religion?
Fordi der desværre findes mange, som lever i den vildfarelse at der findes guder, og disse stakler har brug for hjælp til at leve deres liv nu, og ikke spilde den på at tilfredsstille en indbildsk ven for denne skal gøre dem godt i døden. - At befri andre mennesker er det bedste tegn på næstekærlighed.

"Religion er en fundamental modsætning til alt hvad jeg agter højt - mod, klarhed i tanke, ærlighed, retfærdighed og frem for alt, kærlighed til sandhed." H.L. Mencken

Dave Allen om sit første møde med Gud (den kristne)

Opfattelsen af hvad en gud er, er meget forskellig fra person til person, og endnu har jeg ikke mødt to persponer som har defineret gud på samme måde. På siden om alverdens guder kan du læse mere om mange af de guder som mennesker (har) troet på.

Retssag: Er Gud god?


Hvor mange mennesker har Gud dræbt?.

Udmeldelse af folkekirken

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal det ske ved personlig eller skriftlig henvendelse pr. brev til sognepræsten eller kirkekontoret i dit bopælssogn. Du kan melde dig ud af folkekirken ved at udfylde denne blanket (pdf) og sende den til dit sogn.

Vi lever i en verden af ufattelige overraskelser - fra fusionsenergien, der får Solen til at lyse, til de genetiske og evolutionære konsekvenser af sollysets dans på Jorden - men ikke desto mindre indretter paradis sig efter vores mest overfladiske behov med samme forudsigelighed som et krydstogt i Det Carabiske Hav. Det er jo mageløst forunderligt. Hvis man ikke vidste bedste, skulle man tro, at mennesket i sin angst for at miste alt det, som det har kært, har skabt Himlen og dens portner, Gud, i sit eget billede.

Citat af Sam Harris

Kritiske videoer om religion

Marcus Brigstocke omkring religion

Bevis på at paven ikke har læst bibelen

"Det, man uden bevis kan påberåbe sig eksistensen af, kan man også uden bevis afvise eksistensen af." citat Christopher Hitchens