Adolf Hitlers religion som troende katolik
Lidt om en modbydelige kristen

Gott Mit Uns!

Hitler var et kristent, katolsk røvhul som arbejde for sin gud. Fra Hitlers bog 'Mien Kampf' "I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator: by defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord.."

Hitler Gud med os
Gud med os (Gott Mit Uns)

Adolf Hitler misbrugte biologisk evolution; men han har enten ikke forstøet det eller i hvert fald ikke troet på det. "I begyndelsen overholder, man til sidst forsynger erobrerne sig med princippet om bevarelsen af den rene race. De begynder at blande sig med de undertvungne indbyggere og forbereder derved deres egen undergang; efter syndefladet i Paradiset følger nemlig altid bortjagelsen." citat fra kapitel 11 i Min kamp af Hitler.

I evolution er der ingen ren race. Alt levende stammer tilbage fra én fælles forfader. Der er sket mange opsplitninger som vi mennesker kalder racer m.m. men vi er alle resultat af DNA, og består af elektroner, neutroner og protoner. Intet er rent.

Hitlers tanke om at "hvide" er bedre end fx "sorte" er nok inspireret af historien fra Bibelen om Kam, der så sin far Noa nøgen og blev Kams søn Kana'an og deres efterkommere (etiopierne, ægypterne, libyerne m.f. - altså afrikanere) skulle være slaver for Sem. Det står allerede i første mosebog, der er den første bog i bibelen.

Hitler med ærkebiskop Cesare Orsenigo


Hitler hilser på Muller "Det tredje riges biskop"


Joseph G var den eneste katolik, der blev smidt ud af den romersk katolske kirke ... men han havde også giftet sig med en protestant, dét var formeget for den romersk katolske kirke i Rom.

Engelske sider om Hitler og religion
Hitler's Christianity