Ateisme - et liv uden guder
Tro kommer af manglende viden

Hvad er en ateist?

En ateist er helt fundamentalt (grundlæggende) et menneske, som ikke tror på en eller flere guder.

At bruge udtrykket "ateisme" er grundlæggende forkert. Blot fordi vi ateister ikke tror på en gud, gør det os ikke til en sammenhængende gruppe på nogen som helst gruppe, hvilket burde være tilfældet for at kunne tale om en -isme. Faktisk er der grupperinger inden for mennesker, som ikke tror på en gud, fx. er der mange buddhister som ikke tror på en gud, men de er alligevel religiøse.

Hvis ateisme er en tro, er det så en hobby, når man ikke samler på frimærker?


Der er mange ord som vi der bredt betegnes som ateister opdeler os selv og andre i. Personligt skælner jeg fx mellem:
• agnostiker - mennesker som ikke tror, men samtidig hævder, at det ikke kan afvises at der findes en eller flere guder
• ateist - mennesker som ikke tror på en gud - kan være religiøse
• buddhister - dem som ikke tror på guder, men er religiøse
• ikke troende / ikke religiøse - tror ikke på guder, er ikke religiøs
• antiteist - mennesker som "arbejder" imod gudetro
• sekulær humanist
• skeptiker
• rationalist

Dette er meget svært at skrive.. og især skrive kort. Jeg håber, at jeg med tiden kan udtrykke det bedre / mere forståeligt, for jeg kan godt se, at det kan være meget svært at forstå forskellene for troende mennesker især

En ateist er en, der ikke har nogen gud. Vedkommende mener at være sat her på Jorden ved en tilfældighed, og at det så gælder om at klare sig igennem livet så godt som muligt. Grundlæggende er ateister vel ligesom alle andre mennesker. Hvordan man er som mennesker, afhænger af ens moral og ikke af, om man tror på en gud.

En stor del af verdens befolkning er i dag ateister. I Sovjetunionen, Kina og andre totalitære regimer blev og bliver børnene opdraget uden en tror på en gud. Noget andet er så, at man har dyrket landets ledere, som om de var guder.

Mange troende forstår ikke, at der er nogle, der tør gå dommedag - med torden og lynild og trusler om alverdens pinsler - i møde uden at have forsøgt at sikre sig hos en gud. Men netop det frygter ateister ikke. De tror ikke på guder.

Og når man til ateister siger, at det ikke at tro - også er en tro, så siger ateisten spørgende: "Hvis ateisme er en tro, er det så en hobby, når man ikke samler på frimærker?"

Dette citat om ateisme er taget fra bogen "Guder til alle" af Jørgen Duus, udgivet i 2007

"Ateisme er mere end bare viden om at guder ikke eksisterer og at religion enten er en fejltagelse eller svindel. Ateisme er en grundindstilling, en sindstilstand der betragter verden objektivt, frygtløst og som altid forsøger at se alt som en del af naturen."
citat af Carl SaganAteisme

Den overbevisning at der ikke er nogen gud, ofte forbundet med den opfattelse, at al religion i bund og grund er en vildfarelse

GR&Aelig;KENLAND OG ROM: I oldtidens Grækenland og Rom opfattedes personer, der fornægtede traditionens guder, som ateister, også selvom de satte et andet gudsbegreb i stedet. Jøder og kristne kunne således betragtes som gudsfornægtere, idet deres gudsbegreb udelukkede de græske og romerske guder.

BUDDHISME: Buddhismens rene lære, sådan som den blev givet af den historiske Buddha, er ateistisk. Det betyder ikke, at der ikke findes guder, men at de blot er underlagt nøjagtigt de samme livsvilkær som menneskene og andre levende væsener. Også de er bundet til genfødslernes evindelige kredsløb, hvor den eneste vej til frigørelse er at nå til oplysning om livet som lidelse og verden - også udernes verden - som illusorisk.

Visse steder hævdes det endog, at guderne er længere fra frigørelse og nirvana (buddhisternes ultimative mål, hvor eksistensen ophører), da de er bundet til nydelsen ved eksistensen. Ateismen kommer til udtryk i selve den buddhistiske tilbedelse, hvor det er læren eller lærens formidler, Buddha, der tilbedes, da de giver anvisninger på, hvordan man kan nå til oplysning, som kun kan foregå ved en indre udviklingsproces hos den enkelte selv. Virkeligheden hos lægfolks-buddhister er dog en anden, hvor Buddha tilbedes, som var han en guddom, og der ofres til ham i håbet om at opnå verdslig lykke i form af god høst, mange børn, langt liv osv.

VESTLIG FILOSOFI: Ateisme i den filosofiske udformning, der indebærer, at religion anses som en vildfarelse, kendes først for alvor i nyere tid, dvs. fra og med oplysningstiden i 1700-tallet. Den kan her forekomme enten som en metodisk ateisme, som når man i naturvidenskaben ser bort fra "hypotesen Gud" (Laplace), eller i en mere aktiv form som lidenskabelig ateisme, der er en teoretisk benægtelse af Guds eksistens, og som fører til religionskritik, der polemisk skildrer religion som undertrykkende og fordummende.

Citat fra Gads Religionsleksikon (1999)


"Mange ateister stiller sig normalt tilfreds med den agnostiske position, hvor de respektfuldt erklærer, at religionen og videnskaben er så vidt forskellige områder, at det ingen mening giver at forsøge at modbevise Guds eksistens. Giv teologerne, hvad teologernes er, og videnskaben, hvad videnskabens er.

Men Dawkins gør uforfærdet i kødet på denne kujonagtige indstilling. For hvorfor er det ikke et videnskabeligt anliggende, når folk i ramme alvor påståting om verdens indretning, der er fuldstændig usandsynligt?" citat fra Jyllands-Posten 29, oktober 2007

"Ateister er ikke normale mennesker. Statistikken viser, at de er bedre uddannede, er mere venstreorienterede og er markant mere politisk engagerede end den gennemsnitlige europver. De er vant til at handle, når de er utilfredse, og så har de ikke mindst ressourcerne og evnerne til at komme i medierne", siger religionssociolog Peter Lüchau, Københavns UniversitetAteisternes guder

Ateister har ingen guder, det centrale i at være ateist er ikke at tro på guder.
Der er dog guder man kan kalde ateisternes guder, ikke fordi ateister tror på dem, men fordi ateister bruger dem imod religiøse.
* Det flyvende spagettimonster


Materialer
Sam Harris 10 myter og sandheder om ateisme, 25. juli 2007
Politiken Ateisterne angriber, 24.december 2006
Gads Religionsleksikon (1999)

Danske ateistiske hjemmesider
Ateistisk Selskab
Bibelen online
Bibelen for Ateister
Irrationelle Tanker
Selvmodsigelser og fejl i bibelen og koranen