Baptister en kristen gruppe
Tro kommer af manglende viden

Hvad er baptister?

Baptister er en kristen gruppe, som er modstandere af børne barnedåb. Et menneske skal først døbes når den enkelte selv er klar til det. "Baptist" betyder da også "en døber".

Baptister mener ikke at Det nye Testamente taler om barnedåb, og de mener at barnedåb er et indgreb i barnets frihed. Når folk døbes, så døbes de ved fuld neddykkelse i et dåbsbassin.

Baptister gør ind for adskildelse af kirke og stat.

Desværre ved jeg ikke meget mere om baptister i skrivende stund; men den viden jeg her har fremstillet gør at jeg har en stor sympati for baptister, og umiddelbart ville ønske at alle kristne havde det på samme måde, så var vi nået langt.
På verdensplan er baptister den største protestantiske kirke. I Danmark er de den ældste; men en lille minoritetskirke. Den består af 50 menigheder fordelt over hele landet og har 5260 medlemmer (2008 tal).

Baptisterne har egen efterskole og dagskole i Tølløse
Danske Baptisters Spejderkorps DBS