Buddhisme
En kort introduktion til religion og guder

Buddhisme stammer fra det nuværende Nepal

Startet af Buddha i ca 500 fvt.

Buddhisme er en udspringer af hinduisme. En del af de centrale ord og begreber går igen i både hinduisme og buddhisme; men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de samme betydning.

Alt det vi i dag kalder buddhisme er en 1800 - 1900-tal vestlig (europæisk) sammenkobling af mange forskellige religioner, son nok har nogle sammenligneligheder, men endnu flere som skilder. Det samme er tilfældet med hinduisme.

Man kan let havne i en filosofisk debat om, hvorvidt buddhisme er en religion eller "blot" en livsfilosofi.

Centrale begreber i buddhisme

Karma
Nirvarna
Samsãra – kontinuerlig eksistens som mennesker prøver at undslippe
anatman = ikke-selv

Dårlig karma skyldes: begær – had – forbindelser
God karma skabes via: fravær af begær, fravær af had og forvær af forbindelser

Fem tilværelsesstadier:
1. Gud (ikke en skabende gud)
2. menneske
3. sulten afdød ånd
4. dyr
5. væsener i helvede (niraya)

kun mennesker producerer karma


De otte magiske handlingsevner:
1. Evnen til at blive mange / projektere sig flere steder samtidigt
2. Evnen til at blive usynlig
3. Even til at gå gennem hårde ting som vægge
4. Evnen til at synke ned i jorden, som vand
5. Evnen til at gå på vand
6. Evnen til at flyve
7. Evnen til at tage til Månen eller Solen
8. Evnen til at opstige til de højeste himmelske verdener, dvs. Brhamas

Tripitaka – buddhismens hellige tekster

At dræbe for buddhismen Der er en udbredt misforståelse om, at buddhister ikke må dræbe. Skønt dette er hovedreglen, så er der undtagelser i buddismen ganske som der også er det i kristendom.

Munken Bhikkhu Kitthiwuttho (1938 -) mente, at det var i orden for buddhister, at dræbe kommunister. Det producerede mindre dårlig karma, end det gav mere religiøs belønning (punya), at beskytte kongen, nationen og religionen.

Under anden verdenskrig deltog også buddister i drab til fordel for Japan og kejseren.

Buddhister er ikke vegetarer/veganere. Det er et fåtal af buddhister, der helt har fravalgt at spise kød. Selv blandt munke og nonner spiser de kød. For nonner og munke gælder det, at de ikke må afvise gaver/donationer, så får de kød må de ikke sige nej. At afvise kødet ville være en egoistisk handling fra nonne/munk, en handling der vil blokere for den uselvsiske - og dermed gode handling - en lægmand udfører ved, at give mad til nonner/munke.


Kilder:
Buddhismen (2000). Af: Knut A. Jacobsen.