Darwinisme
Hvad menes der med darwinisme. Svar her

Læs og lær mere om darwinisme

Hør du hører nogle bruge udtrykket "darwinisme" skal du være på vagt og straks spørge til hvad de præcist mener. Som tommelfingerregel kan du forvente, at personen som bruger det ikke har styr på hvad de snakker om, for det vil i de fleste tilfælde dække over noget som er defineret langt mere præcist som fx. udviklingslæren (evoloution); men det kan også være inkl verdens skabelse via Big Bang.

Politikens Nudansk Ordbog med etymologi 3. udgave
Darwins biologiske udviklings- og udvælgelseslære.
AFLEDNING: darwinist sb. -en, -er, -erne ยท darwinistisk adj.
ETYMOLOGI: efter navnet på den engelske naturvidenskabsmand Charles Darwin (1809-82)"


På korrekt dansk dækker "darwinisme" altså over udviklingslæren (som af mange kaldes evolution og på engelsk "teori of evolution"); men i praksis dækker det ofte mere. Blandt det udbredte er manglende viden om forskel på verdens skabelse ved Big Bang og hvordan livet efter det er opstået har udviklet sig til det fantastiske mangeartede liv der findes på Jorden i dag. Hverken Big Bang eller udviklingslæren er at siddestille med verdensskabelse som fx de to skabelsesberetninger i 1. Mosebog

Især fra kreationisters (dem som tror på verdens skabelse som angivet i Bibelen) side forsøges der konstant at opstille udviklingslæren som ligmed det Charles Darwin beskrev i bogen "Om arternes oprindelse" udgivet i 1859; men der er kommet meget mere tid siden dengang, biologer har fundet mange andre ting som passer ind med den videnskabelige teori som Charles Darwin fremsatte. En af de mest betydningsfulde ting der er fundet siden hen er DNA, og DNA understøtter læren.

De er også fundet mange af de "transtitional forms" (af modstandere kaldet "missing link") som for 150 år siden ikke var kendte.


I filosofisk sammenhæng er darwinisme heller ikke et godt udtryk fx har filosof Søren Harnow Klausen (Syddansk Universitet i Odense) opdelt darwinister i flere underkategorier som bl.a. fremgår af følgende citat:

Søren Harnow Klausen i bogen "Darwin eller Intelligent Design" skriver om darwinisme på side 232
.... Betegnelsen "darwinisme" burde nok forbeholdes de mest radikale tolkninger af evolutionsbiologien, der giver den status af en generel ideologi eller verdensanskuelse. Det drejer sig især om tilhængere af ekstreme former for adaptionisme, som er det synspunkt at alle (eller de fleste) træk ved de biologiske organismer er et produkt af naturlig udvælgelse, forstået som tilpasninger til organismernes miljø. Richard Dawkins og Daniel Dennett står som fremtrædende repræsentanter herfor. På den modsatte fløj står tilhængerne af eksaptionisme, der fremhæver andre - supplerende - årsager i form af iboende egenskaber ved det materiale som evolutionen arbejder på; den kendteste fortaler for synspunktet har været Stephen Jay Gould."


Kritikere af Darwin, darwinisme og evolution

darwinisme er så 19. århundrede

Citat af Jack Cash. Mener ikke udviklingslæren er rigtig
"... the Haeckel embryos which are being reproduced in every single singnificant textbook in America as the single best proof of Darwinnism ...."Mere om Darwin, darwinisme og Intelligent Design

Bog: Darwin eller Intelligent Design
Der er udgivet en fremragende dansk bog om Intelligent Design. Den hedder " Darwin eller Intelligent Design" og er udgivet på forlaget Anis og er skrevet af en stribe forskere fra især Syddansk Universitet i Odense.

Normalpris: 279 kr.
Sider: 335

P1 Kampen om evolutionen 22. september 2007