Det Gamle Testamente
Indblik i hvad der står i Bibelen

Det Gamle Testamente

Jeg har lært af kristne, at jeg skal læse Bibelen - det er Guds ord til mennesket. Derfor har jeg læst i Bibelen, og her på siden har jeg samlet nogle af mine yndlingscitater fra Bibelen, her Det Gamle Testamente.

De to forskellige skabelsesberegninger i Bibelen
Første Mosebog, kapitel 1
Mand og kvinde skabt samtidigt, men til sidst:

Der var tomhed, øde, mørke og vand
Før første dag: Gud skabte lys
Første dag: Gud skabte himlen
Anden dag: Gud flyttede vandet til "ét sted, så det tøre land kom til syne" Gud kaldte det tørre land for jord. Derefter skabte Gud "planter, der sætter frø" samt "alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne" (bemærk, at Gud ikke skabte svampe)
Tredje dag: Gud skaber solen og månen (men ikke stjernerne)
Fjerde dag: "Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle."
Femte dag: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!« Derefter (til sidst) skabte Gud manden og kvinden på samme tid!
Sjette dag: Gud lavede ingenting
Syvende dag: "på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført." Endnu en dag, hvor Gud intet lavede... Hvad mon han har lavet dag 8, 9, 10...?

Første Mosebog, kapitel 2
Manden skabt først, så træer, så dyr og til sidst kvinden:

• Gud skaber mennesket af jord som han blæste "livsånde i" via næsebor
• Gud satte mennesket i "en have i Eden" og lod træer vokse frem, herunder livets træ og kundskabens træ
• Gud ser mennesket er alene, da det ikke er godt skaber han dyr og fugle, som mennesket navngav; men der var ingen "hjælper".
• Så Gud lader "en tung søvn falde over Adam" og imens tog Gud et ribben fra Adam og skabte en kvinde

Bibelen: Skabelsen forklaret af Ricky GervaisYtringsfrihed nævnes ikke i Bibelen


Hvem dræbte Goliat? - Bibelen har to mordere
Første Samuelsbog, kapitel 17, vers 48 - 50

"Da filisteren nu satte sig i bevægelse og styrede lige hen imod David, løb David hurtigt lige imod filisteren foran slagrækken, v49 stak sin hånd ned i tasken og tog en sten op af den, slyngede den rundt og ramte filisteren i panden, så stenen borede sig ind i hans pande, og han faldt næsegrus til jorden.

Sådan overvandt David filisteren med slynge og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget sværd."


Anden Samuelsbog, kapitel 21, vers 19
"Der blev igen krig i Gob med filistrene. Elkanan, der var søn af Jair fra Betlehem, dræbte gatitten Goliat, hvis spydstage var som en væverbom."


Her må det være værd at bemærke, at det ikke er en tilfældig David vi snakker om. Det er den David som blev den første store konge, ham som hvis rige mange jøder længes efter, og når jødiske børn kaldes David, så er det en hyldest til ham.

Tredje Mosebog, kapitel 15, vers 28-30
Når hun* er renset for sin blødning, skal hun tælle syv dage frem; derefter er hun ren. v29 På den ottende dag skal hun tage to turtelduer eller to dueunger og bringe dem til præsten ved indgangen til Åbenbaringsteltet, v30 og præsten skal ofre den ene som syndoffer og den anden som brændoffer. På den måde skaffer præsten hende soning for Herrens ansigt for urenheden ved hendes blødning.


Husk at minde alle kvinder om dette, jeg har endnu ikke mødt nogen som har fulgt dette klare bud fra Bibelen.

* Hun er henvisning til alle kvinder

Femte Mosebog, 13:6-10
Dersom din broder eller halvbroder, din søn eller datter, din hustru, som du favner, eller din ven, der er dig kær som dit eget liv, hemmeligt vil lokke dig til at gå hen og dyrke andre guder, som hverken ud eller dine fædre før kendte til, af de folkeslags guder, der bor rundt om Eder, være sig nær eller fjernt, fra den ene ende af jorden til den anden, så må du ikke føje ham eller høre på ham; og du må ikke have medlidenhed med ham, vise ham skånsel eller holde hånd over ham, men du skal slå ham ihjel; din hånd skal være den første, der løfter sig imod ham for at slå ham ihjel, siden alle de andres hånd. Du skal stene ham til døde, fordi han søgte at forføre dig til frafald fra Herren dig Gud ...


Ganske interessant citat. Der står altså i Bibelen, at der er andre guder end Gud. Det er også et citat som ganske tydeligt opfordre til mord.

Første Mosebog, kapitel 5 vers 1 - 3
Herren sagde til Noa: »Gå ind i arken med hele din familie, for dig har jeg fundet retfærdig i denne slægt. Af alle de rene dyr skal du tage syv par, han og hun, og af dem, der ikke er rene, skal du tage ét par, han og hun. Også af himlens fugle skal du tage syv par, han og hun, for at de kan have efterkommere på jorden.«


Jeg har ellers altid lært, at der skulle tages to af hver dyr med i arken, og det har mange haft svært ved at tro der var plads til i een båd. Hvordan der så skal være plads til 14 af hver dyr er endnu mere umuligt

Hvad er i øvrigt "rene dyr"? Er det rener?

I øvrigt vil jeg gerne vide hvordan Noa og hans børn kom til Nordpolen for at hente isbjørne, til Australien for at hente kænguruer, til Kina efter pandaer osv. osv.

Første Mosebog, kapitel 5 vers 3 - 32
Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham og var et billede af ham. Ham kaldte han Set. v4 Efter at Adam havde fået Set, levede han i 800 år og fik sønner og døtre. v5 Adam levede i alt 930 år, så døde han. v6 Da Set havde levet 105 år, fik han Enosh. Efter at Set havde fået Enosh, levede han i 807 år og fik sønner og døtre. v8 Set levede i alt 912 år, så døde han. v9 Da Enosh havde levet 90 år, fik han Kenan. v10 Efter at Enosh havde fået Kenan, levede han i 815 år og fik sønner og døtre. v11 Enosh levede i alt 905 år, så døde han. v12 Da Kenan havde levet 70 år, fik han Mahalal'el. v13 Efter at Kenan havde fået Mahalal'el, levede han i 840 år og fik sønner og døtre. v14 Kenan levede i alt 910 år, så døde han. v15 Da Mahalal'el havde levet 65 år, fik han Jered. v16 Efter at Mahalal'el havde fået Jered, levede han i 830 år og fik sønner og døtre. v17 Mahalal'el levede i alt 895 år, så døde han. v18 Da Jered havde levet 162 år, fik han Enok. v19 Efter at Jered havde fået Enok, levede han i 800 år og fik sønner og døtre. v20 Jered levede i alt 962 år, så døde han. v21 Da Enok havde levet 65 år, fik han Metusalem. v22 Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre. v23 Enok levede i alt 365 år. v24 Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. v25 Da Metusalem havde levet 187 år, fik han Lemek. v26 Efter at Metusalem havde fået Lemek, levede han i 782 år og fik sønner og døtre. v27 Metusalem levede i alt 969 år, så døde han. v28 Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn; v29 ham gav han navnet Noa, for han sagde: »Han skal være vores trøst i vores arbejde og vore hænders møje med den jord, som Herren har forbandet.« v30 Efter at Lemek havde fået Noa, levede han i 595 år og fik sønner og døtre. v31 Lemek levede i alt 777 år, så døde han. v32 Da Noa var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet.


Det er helt vildt gamle mennesker i følge Bibelen!

Tolerance nævnes ikke i Bibelen


Første Mosebog, kapitel 22 vers 1 - 32
Abraham skal ofre Isak
Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde: »Abraham!« og da Abraham svarede ja, v2 sagde han: »Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om.« v3 Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om.

To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, v5 og han sagde til karlene: »Bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede; så kommer vi tilbage til jer.« v6 Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. v7 Isak sagde til sin far Abraham: »Far!« Abraham svarede: »Ja, min dreng!« Isak sagde: »Vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet?« v8 Abraham svarede: »Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng.« Og så gik de to sammen.

v9 Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette; han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. v10 Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. v11 Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: »Abraham, Abraham!« Han svarede ja, v12 og englen sagde: »Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn.«

v13 Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brændoffer i stedet for sin søn. v14 Abraham gav dette sted navnet: »Herren ser«. I dag kaldes det: »Bjerget, hvor Herren viser sig.«


Jeg har hørt flere kristne sige, at dette ikke er en modbydelig historie bl.a. med henvisning til at "kniven bruges ikke". Hertil vil jeg bede dig læse teksten én gang til omhyggeligt.

Abraham bandt Isak, lagde ham på alterets brænde og Abraham greb efter sin kniv. Ethvert menneske, som har været udsat for en sådan handling, vil være psykisk traumatiseret resten af livet.

Lagde du i øvrigt mærke til, at Gud ikke engang selv gav vise sig; men kun sendte en engel.

Anden Mosebog, kapitel 21, vers 7
Når en mand sælger sin datter som trælkvinde, skal hun ikke frigives på samme måde som trællene.


En træl er en slave. Bibelen tillader altså at mænd sælger deres døtre til slaveri, hvad fanden er det for svineri! Ikke mennesker skal have lov til at sælge andre mennesker!

Anden Mosebog, kapitel 35, vers 1-3
Moses kaldte hele israelitternes menighed sammen og sagde til dem: Dette er, hvad Herren har befalet jer at gøre: v2 I seks dage må der udføres arbejde, men den syvende dag skal være hellig for jer; I skal holde fuldstændig hvile for Herren. Enhver, der udfører arbejde på den dag, skal lide døden. v3 I må ikke tænde ild på sabbatsdagen, hvor I end bor.


Gud siger altså, at man skal dræbes for at arbejde den syvende dag. Den syvende dag er enten lørdag eller søndag, alt efter om du starter ugen om søndagen (som fx mange amerikanere gør) eller om mandagen (som er mest udbredt i Danmark).

Hvad venter de kristne på? Hvorfor dræber I ikke taxachauffører, tankpassere, sygehusansatte, redningsfolk og brandmænd m.f. Det er en meget tydelig Gudgiven regel at man skal dø for at arbejde i weekenden.

Frisind nævnes ikke i Bibelen


Femte Mosebog, kapitel 21, vers 18 - 21
Hvis en mand har en genstridig og trodsig søn, der ikke vil adlyde sin far og mor og heller ikke vil rette sig efter dem, selv om de straffer ham, v19 skal hans far og mor gribe ham og føre ham til byens ældste i byporten. v20 De skal sige til de ældste: "Vores søn her er genstridig og trodsig, han vil ikke adlyde os, han er en frådser og dranker." v21 Alle mændene i hans by skal så stene ham til døde. Du skal udrydde det onde af din midte. Hele Israel skal høre om det og blive bange.


Ikke mange kristne er gode kristne og efterlever Bibelens ord. Jeg vil væde på, at ikke mange sønner har adlydt deres forældre altid og de burde derfor være stenet til døde. - Hvis det var sket ville vi ikke leve i dag. Men hvad betyder det for menneskene, at de ikke efterlever Guds regler? Jeg tænker på at da Adam og Eva første gang overtrådte én regel blev de smidt ud af Paradis, hvad bliver så straffen denne gang?

Femte Mosebog, kapitel 23
vers 2 "Ingen, der har fået sine testikler knust eller sit lem skåret af, har adgang til Herrens forsamling."

vers 11 "Er der nogen hos dig, som på grund af sædafgang om natten ikke er ren, skal han gå uden for lejren; han må ikke komme ind i lejren."

vers 13 "Du skal have et afmærket sted uden for lejren, hvor du kan gå afsides. v14 Du skal have en teltpløk med dig foruden dine våben, og før du sætter dig derude, skal du grave et hul med den; bagefter skal du dække din afføring til."

vers 25 "Når du kommer ind i en anden mands vingård, må du gerne spise dig mæt i hans druer, men du må ikke lægge dem i din kurv." - troede det var at stjæle, og det er forbudt at stjæle i følge de ti bud.


Jeg er glad for jeg ikke er kristen. Føj at skulle rende rundt og skide i skoven.

Jeg vil gerne vide hvordan politiet forholder sig til, at man render rundt med sine våben med henvisning til, at det står i Bibelen - som jo er guds uforfalskede ord ifølge mange.

Hvor gammel var Akazja da han blev konge? 22 år eller 42 år. Der er frit valg i Bibelen

Anden Kongebog, kapitel 8 vers 226
Akazja var toogtyve år, da han blev konge, og han regerede ét år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var efterkommer af Israels konge Omri.


Anden Krønikebog, kapitel 22, vers 2
Akazja var toogfyrre år, da han blev konge, og han regerede ét år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var datter af Omri.


Salmernes Bog, kapitel 137, vers 9
Lykkelig den, der griber dine spædbørn og knuser dem mod klippen!


Føj! Jeg er ligeglad, det er fuldstændigt fucked up at dræbe uskyldige børn og at opfordre til det.