Det Nye Testamente
Indblik i hvad der står i bibelen

Det Nye Testamente lynkursus

Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 27 - 30
"I har hørt, at der er sagt: > Du må ikke bryde et ægteskab.< Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.


Riv dit øje ud og hug din hånd af, det er Jesus befaling. Jesus i det nye testamente er så primitiv.

citat af Jesus, Matthæusevangeliet, kapitel 10, vers 34 - 36
"Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender."


Fri mig for bemærkninger om at Jesus bringer/bragte fred.

Johannesevangeliet, kapitel 14, vers 14
Jesus sagde: "Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det."


Aha! Her har vi altså en glimrende måde til at teste, om Jesus findes.
1. Bed om at alle øjeblikkeligt bliver helbredt for kræft, HIV/AIDS, sukkersyge og astma.
2. Bed om at alle som mangler lemmer øjeblikkeligt skal blive udstyret med velfungerende lemmer
3. Bed om at der ikke sker flere trafikulykker, røverier, indbrud samt skudulykker

Bed om det i Jesu navn, da vil det ske... hvis han findes.

Føte Korintherbrev, kapitel 14, vers 34 - 38
Som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Eller er det fra jer, Guds ord er udgået, eller er det kun jer, det er nået til?

Hvis nogen mener, at han er profet eller har en åndsgave, skal han vide, at det, jeg skriver til jer, er et bud fra Herren. Hvis en ikke anerkender det, bliver han ikke selv anerkendt.


Kvinder: Hold kæft! Det er den retfærdige Guds befaling.

Johannes' åbenbaring, kapitel 22, vers 18 - 19
Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.