Evolution
Lær om udviklingslæren - biologisk evolution
Forside > Hvad er evolution?

Lær om evolution

Evolution er en jævn og rolig udvikling mod højere trin over meget lang tid, fx af planter, dyr, kulturer eller samfundssystemer.

Et par hurtige om evolution:
  • Evolution er det engelske ord for udviklingslæren (i biologi)
  • Evolution er i dag noget andet end det Darwin fremsatte i 1859
  • Evolution er ikke kun et begreb i biologi
  • DNA er fundet længe efter Darwins start, og DNA undersøtter evolution

Intet i biologien giver mening, hvis det ikke ses i sammenhæng med evolutionsteorien
citat af Dobzhansky.

Survival of the fittest

Begrebet "survival of the fittest" - "den bedst tilpassede overlever", som mange forbinder med essensen af evolutionsteorien, blev første gang brugt i den femte udgave af Om Arternes oprindelse. Og det var ikke Charles Darwin selv med filosoffen Herbert Spencer (1820-1903), der var ophavsmand til udtrykket. Spencer havde skrevet flere bøger om, hvordan han mente samfundet skulle indrettes og havde trukket på både darwinisme og lamackisme. Albert Russel Wallace var stor tilhænger af udtrykket "den bedst tilpassede overlever", og han overtalte Charles Darwin til at bruge det.

Charles Darwin selv blev aldrig glad for udtrykket, fordi det sagde for lidt og nemt fik folk til at misforstå, hvad den naturlige selektion gik ud på. På dansk er udtrykket i mange sammenhænge blevet oversat med "den stærkeste overlever", hvad der gør misforståelsen endnu værre. Det handler ikke om at være stræk i evolutionen, det handler om at være bedst tilpasset til llge netop det miljø, man befinder sig i. Derfor er oversættelsen "den bedst tilpassede overlever" bedre, selvom det heller ikke fyldigt dækker, hvad evolutionsteorien går ud på. Man skal huske, at der er et stort element af tilfældighed i evolutionen - nemlig tilfældigheden omkring, hvilke mutationer, der opstår og dermed giver de variationer, som den naturlige selektion virker på. Den side af evolutionen er ikke indeholdt i udtrykket "den bedst tilpassede overlever".

Kilde: Darwin af Line Friis Møller


evolution af mennesket

Der er ingen videnskabelig tvivl omkring rigtigheden i biologisk evolution. Den evolution i biologi er blevet testet igen og igen og igen, mere end 150 år, og har aldrig væt mere sikker. Der er ikke på noget tidspunkt fundet noget, som modbeviser at evolution foregår og har foregået på Jorden i over tre milliarder år.

"Religiøse mennesker, som henholder sig til gamle skriftsteder fra en tid langt før man kente til arveanlæg endisige molekylærbiologi, ynder at kalde den en teori. Det er tæt på, at det ville svare til at klade tyndeloven for tyngdelovteorien, og til at påstå at menneskets forskellige sprog ikke er beslægtede og udviklet ud fra hinaden. Evolutionen kan nemlig eftervises på utallige måder og frembringes rutinemæssigt i det små i laboratorier.
At det er foregået i naturen kan også påvises. I den forbindelse kan man f.eks. henvise til de australske kænguruarter, som viser sig at være udviklet i forbindelse med omflytning af kromosommateriale.
Citat af Ole Terney i BioNyt nr. 119: Evolutionsforskning - efter Darwins tid.

Charles Darwin og livets træ. Vært David Attenboroug (lavet af BBC)
Den bedste video om Darwin, evolution og hvad vi ved

Originaltitel: Charles Darwin and the Tree of Life

Misforståelser om evolution

Evolution er fyldt med misforståelser, flere af dem er enddog meget banale. De mest gængse rettes her:

Biologisk evolution handler ikke om hvordan universet eller liv blev skabt. Evolution er om hvordan livet har udviklet sig efter det opstod. Liv kan spores tilbage over 3 milliarder år på Jorden.

"Evolution er kun en teori (ikke fakta)". Denne udtalelser stammer fra folk som ofte kender en smule til engelsk, hvor man taler om "theory of evolution" og som på dansk er blevet fejloversat til "evolutionsteori"; men de har ikke forstand på videnskab. Forklaring bagfra: På korrekt dansk findes ordet "evolutionsteori" ikke (dog kan de to ord sammensættes). På korrekt dansk taler man om "udviklingslæren".

I videnskab er "teori" ikke en tilfældig arbejdstese der arbejdes ud fra, og til sidst ender med "fakta". Men i videnskab er fakta blot noget som kan være rigtigt eller forkert, faktisk er fakta ikke intessant. En teori er noget mere. En videnskabelig teori er noget som er blevet efterprøvet igen og igen.

Udviklingen af hvaler forklaret via evolution


Blandt modstandere af biologisk evolution er det yndet at tale om "missing links". Helt basalt er det en forkert tilgang. Ved at tale om "missing link" hævder du på forhånd at det mangler, og hver gang én overgangsform findes, mangler der to nye. Hvis du er interesseret i at opnå viden og ikke blot tro, så skal du kigge efter "overgansformerne" og dem er der mange af. Virkelig mange.

Helt grundlæggende er vi alle faktisk overgangsformer, eller i hvert fald alle dem som skaber børn. Det er dog ikke helt så interessant lige med dette indfaldsvinkel at tale om alle levende dyr og planter som overgangsformer, for vi ved jo ikke hvad vi overgår til.


Links
Evolution.dk
Evolutionsteori.dk
Havde Darwin ret, eller var det Bibelens skabelsesberetning?, 12. december 2008
Evolutionens dynamik
Evolution observeret direkte i laboratorium fredag 20. juni 2008
Rødspættens gåde opklaret 10. juli 2008
Evolution og forskning
Naturhistorisk Museum

Radioprogrammer:
P1 Evolution i oceanerne 26. september 2009
P1 Den uundgåelige evolution sendt den 29. september 2007
P1 Kampen om evolutionen sendt den 22. september 2007


Engelsk
Evolution: 24 myths and misconceptions, 16. april 2008
Evolution video
BBC Darwin - the genius of evolution
PBS evolution

Anbefalet læsning:
BioNyt nr. 119: Evolutionsforskning - efter Darwins tid
BÞger:
Darwin og ideen der vendte verden på hovedet af Line Friis Møller
Arternes oprindelse af Charles Darwin
Darwins teori. Om evolution, videnskab og sandhed af Richard Dawkins