Humanisme - et liv uden guder
Defination på humanisme

Hvad er en humanist?

Der er to former for humanisme. Her på hjemmesiden er humanismen et verdenssyn af mennesker, som ikke tror på en eller flere guder. For at præcicere fraværet af tro på guder er der en del som taler om "sekulære humanister" og "sekulær humanisme".

Humanisme

Latin humanus, "menneskelig". En ideologi som med udgangspunkt i sekulære (ikke-religiøse) værdigrundlag som fx rationalitet og videnskabelige og tekniske fremskridt søtter menneskets frihed samt pluralisme og tolerance i centrum.

Humanismen opstod i Europa fra slutningen af 1700-tallet, efter at kristendommens monopol som ideologisk forklaringsmodel ikke længere var en realitet, og den er stærkt inspireret af renæssance- og oplysningsidealer. Mennesket skulle være fri af absolutte autoriteter og opbygge sine samfund ved hjælp af fornuften og den menneskelige erfaring. Derigennem ville det blive muligt at skabe samfund, hvor mennesket havde mulighed for at udvikle sig og forbedre sine livsmuligheder. Ideerne blev populære blandt kunstnere og intellektuelle og imødekom kravene fra en verden, som udviklede sig, og hvis grænser hele tiden udvidedes, bl.a. som følge af øget samhandel og opdagelsesrejser. Humanismens ideer er fortsat af stor betydning for idealer omkring menneskers liv og forhold til hinanden. Et eksempel på humanistisk inspiration er FNs menneskerettighedserklæring fra 1948.

Citat fra Gads Religionsleksikon (1999)


happy human icon

Materialer

Humanisme og naturalisme - et fornuftigt valg
The Humanist humanistisk magasin
Bog: Eksistentialisme er en humanisme. Skrevet af Jean-Paul Sartre
Bog: Humanist Philosopher Group - What is Humanism?
Bog: Humanism af Barbara Smoker


Danske humanist hjemmesider
Humanistisk Samfund - laver ceremonier
Humanistisk Debat - næsten død forening
Engelske humanist hjemmesider
Secular Humanism
British Humanist Association - har bl.a. en god netshop
American Humanist Association