Islam
Om islam, muslimer og og Muhammad

Bliv klogere på hvad der står i islams hellige bog

Muslimer er verdens største religiøse gruppe
Islam er en religion som er skabt af Muhammad ibn Abdullah. Det virker ikke som om det var Muhammad hensigt at skabe en ny religion, men han blev drillet så meget af jøderne og de kristne fordi han havde så mange fejl i fremstillingen af deres religion, at han valgt at lave en ny religion (som dog i hans fremstilling blev til den første religion). Islam er en monoteistisk religion, hvilket betyder der kun er én gud, ham kalder muslimerne for: Allah (der betyder guden).

Muslimske lande / islamiske stater

I år 1900 var 12% af verdens befolkning statistisk set muslimer. I 2005 drejede det sig om ca 20% eller 1,2 - 1,4 milliader. Islam er flertalsreligion i 52 stater i den tredje verden (heraf 22 arabisk-talende).

I de tilfælde hvor jøder og kristene tillades i muslimske lande, skal disse befolkningsgrupper betale beskyttelsespenge (også kendt fra rockere og mafiaen) til muslimerne.

"Mange lande i dne moderne verden vil kunne betegnes som islamiske stater, uden at nogen af dem har særlig meget tilfældes. Egypten er et enevælde, der udgiver sig for republik, med en livstidspræsident og et afmægtigt parlament. Syrien er et arabisk diktatur, hvis enehærsker regerer efter landets almægtige militærs forgodtbefindede. Jorden og Marokko er ustabile kongedømmer, hvis unge monarker har taget forsagte skridt hen imod demokratisering, dog uden at fortabe retten til deres enevældige styre. Iran er et facistisk land, der styres af en korrupt gejstlighed, der sætter hårdt ind for at forhindre ethvert forsøg på demokratiske reformer. Saudi-Arabien er et fundamentalistisk teokrati, hvis eneste forfatning er Koranen, og hvis eneste lov er sharia. Alle disse lande betragter ikke alene sig selv som virkeliggørelsen af det medinensiske ideal. De begragter også hinanden som lande, der på foragtelig vis vanhelliger dette ideal." citat fra "Kun en gud" af Reza Aslan.

De 5 søjler

 1. Trosbekendelsen (der findes kun én Gud, Allah, og Muhammed er hans profet)
 2. Bønnen (5 gange dagligt)
 3. Skat / almisse (zakat)
 4. Fasten (ramadan. Den niende måned i den islamiske kalender)
 5. Pilgrimsrejse til Mekka

Muhammad ibn Abdullah ca år 570 - 632

Hvad vi ved om Muhammad ved vi udelukkende gennem arabisk tradition, som ikke blev nedskrevet før et århundrede senere. Disse tekster er langtfra upartiske og kan ikke verificeres gennem andre kilder.

"I et samfund uden en fastlagt kalender var "Elefantens år", som det siden blev kaldt, ikke blot det vigtigste årstal i mands minde, det var også begyndelsen til en arabisk tidsregning. Det er grunden til, at de tidlige levnedsbeskrivere fastsatte Muhammads fødsel til år 570, så det blev sammenfaldende med et andet betydningsfuldt år. Men år 570 er hverken Muhammads korrekte fødeår eller for den sags skyld årstallet for det abessinske angreb på Mekka. Moderne forskning har fastslået, at den historiske begivenhed fandt sted omkring år 552. Sandheden er, at ingen i dag ved - ligeseom ingen heller dengang vidste - hvornår Muhammad blev født, fordi fødselsdatoer ikke nødvendigvis var særlig vigtige datoer i det førislamiske arabiske samfund. citat fra "Kun en gud" af Reza Aslan.

Anvendte kilder bl.a.
 • Kun én Gud. Islams oprindelse, udvikling og fremtid. Forfatter: Reza Aslan (2008)
 • Religionskritik. En antologi udgivet på forlaget Tiderne Skifter (2008)
 • Guder til alle. Forfatter: Jørgen Duus
 • gud er ikke stor. Hvordan religion forpester alt. Forfatter: Christopher Hitchens (2007)
 • Introduction to Medieval Europe 300 - 1550. Forfatter: Wim Blockmans og Peter Hoppenbrouwers (2007)
 • Muslimernes Religion. Tro, praksis og sharia. Forfatter: Jens Forman (2006)
 • Tror muslimer at jorden er glad? 100 spørgsmål om ilsam i det 21. århundrede. Forfatter: Aminah Tønnesen (2006)
 • De retfærdige. En islamisk stafet. Forfatter: Martin Krasnik (2005)

Mere om Koranen
Selvmodsigelser i koranen
Absurditeter i koranen
De sataniske vers
Koranen på dansk

Psykolog: Islam gør unge kriminelle