Jesus Kristus af Nazaret
Jesus Kristus af Nazarath fra Bibelen

Jesus fra Det Nye Testamente

I følge kristne skabte Jesus Himlen og Jorden på seks dage og hvilede på den syvende. Det er noget de kristne har taget fra jøderne, som så meget andet.

"Da de første kristine ville male Kristus og personerne i Bibelen, stod de på bar bund. I jødedommen er det forbudt at lave billeder af Gud, og i Det ny Testamente får vi ikke meget at vide om personernes udsende. De første kristne billeder vi har stammer fra katakomberne i Rom hvor de kristne holdt til så længe kristendommen var forbudt - indtil det 4. århundrede. Malerne i katakomberne fandt at Jesus af væsen minder om den græske solgud Apollon, og herfor malede de ham som en kopi af denne - en skægløs yngling med pagehår eller gule lokker. Fra det 4. århundrede eksisterer der også en Kristus-mosaik i et gravkommaer under Peterskirken i Rom. Her er det hævet over al tvivl at Kristus er en solgud. Hans hoved er rammet inde af solstråler, og han kører hen over himmelen i en vogn, trukket af hvide heste. Senere tiders ikonmalere modificerer billedet af Kristus og går over til at male ham som idealet af en græsk mand med halvlangt nøddebrunt hår og skæg samt venlige, men bestemte blågrå øjne - det Kristus-billede vi alle sammen kender."
citat Susan Skovsborg Roed i bogen Den hornede gud og det onde.

Jesus - i Revanna, Italien

Jesus blev i følge Bibelen henret på korset for vores skyld, og satte os i evig gæld til sig selv. Dette skete angiveligt for næsten 2000 år siden uden at sprøge os om vi ønskede dette. Det er en modbydelig ting at gøre, for vi kan aldrig betale gælden tilbage, hvis man følger denne tankegang vil vi i al evighed stå i gæld til Jesus.

Jesus af Nazaret

Nikæa-koncilet i 325 erklærede Jesus både helt (100%) gud og helt menneske

Chalcedon-koncilet i 451 anerkendte doktrinen om Treenigheden i den kristne teologi

Den helt centrale figur i kristendommen er jøden Jesus af Nazarat (født i Betlehem) år nul. Da han blev 30 - 33 år siger rygtet at han blev korsfestet af romerne i Jerusalem efter jødernes opfordring, hvor han dødede om fredagen (langfredag) men om søndagen (påskesøndag) genopstod.

Jesus er latinsk form af græsk: Jesous, som er en græsk gengivelse af det hebraiske: Jeschua (Josva), der betyder "Jahve frelser".


Genesis - Jesus he knows me


Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 27 - 30
"I har hørt, at der er sagt: >Du må ikke bryde et ægteskab< Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.


Riv dit øje ud og hug din hånd af, det er Jesus befaling.

citat af Jesus, Matthæusevangeliet, kapitel 10, vers 34 - 36
"Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender."


Fri mig for bemærkninger om at Jesus bringer/bragte fred.

Johannesevangeliet, kapitel 14, vers 14
Jesus sagde: "Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det."Hedenske Jesus

Dokumentar baseret på Tom Harpurs bog "The Pegan Christ"


Del 2


Del 3


Jesus rivaler

Dokumentar af National Geographic Channel sendt april 2006


Markusevangeliet kapitel 3, vers 31-35
Så kom Jesu mor og hans brødre, og de sendte nogle ind til ham for at hente ham, men selv blev de stående udenfor. Han sad omgivet af en hel skare, og de sagde til ham:»Se, din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig.« Men han svarede dem: »Hvem er min mor og mine brødre?« Og han så rundt på dem, der sad omkring ham, og han sagde: »Se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor.«
Matthæusevangeliet, kapitel 15, vers 24
Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.«


Mere om Jesus
Jesus Kristus
Jesus
Fandtes Jesus
Jesus fra Nazaret
Soademanns Leksikon: Jesus
Den jødiske historiker Josephus skrev om Jesus

Historien om Jesus og Jesus i historien. Af Marianne Aagaard Skovmand og Søren Giversen. Udgivet af: DR Multimedie.