Koranen
Uddrag af Koranen på dansk

Bliv klogere på hvad der står i islams hellige bog

Myten siger at Koranen er skrevet på arabisk; men det er kun en del af sandheden den er fundet en række andre sprog i som fx.: hebraisk, latin, græsk, persisk, abasenian and syriac.

Hvor Jesus ophæver den gamle kødiske gengældelseslov, lex talionis, og erstatter dem med ikke-gengældelse og kærlighed til fjenden (som for eksempel i Rom. 12:17 og Matt 5:38-39), går Koranten fra vers, der giver tilladelse til at kæmpe over vers om kamp i selvforsvar til vers om betingede offensive udfald for til sidst at ende med vers, der anerkender ubetinget krig.

Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver Helvede. Hvilket ondt endeligt! Koranen, 9:73

I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Gud er dem de gudfrygtige.

Koranen, 9:123

De af de troende, der bliver siddende, uden at de har nogen skavanker, står ikke på lige fod med dem, der kæmper for Guds sag, både med deres ejendom og deres liv. De, der kæmper med deres ejendom og deres liv, dem sætter Gud et trin højere end dem, der bliver siddende. Gud har lovet hver af dem Det Skønneste, men Gud udmærker dem, der kæmper, frem for dem, der bliver siddende, med en vældig løn ... Hvis nogen forlader sit hus for at udvandre til Gud og Hans udsending, og døden derpå indhenter ham, så påhviler det Gud at belønne ham ... De vantro er så åbenlys fjende af jer.

Koranen, 4:95-100

• "Men de, der er vantro, med dem er det lige meget, om du advarer dem eller ej; de vil dog ikke tro" (2:6)
• "Det er Gud, der spotter dem og bestyrker dem i at strejfe omkring i deres overmod" (2:15)
• "... så tag jer i vare for den ild, hvis brændsel er mennesker og sten" Den er beredt til de vantro" (2:24)
• "... og på opstandelsens dag vil de bliver overgivet til den strengeste straf" (2:85)
• "Guds forbandelse kommer over de vantro!" (2:89)
• "Vrede over vrede har de pådraget sig. De vantro har en forsmædelig straf i vente" (2:90)
• "... hvis nogen er fjende af Gud og Hans engle og udsendinge, af Gabriel og Mikael, så er Gud fjende af de vantro!" (2:89)
• "De, der er vantro blandt Skriftens folk, og de, der sætter andre ved Guds side, bryder sig ikke om at noget godt bliver sendt ned til jer fra jeres Herre" (2:105)
• "De får vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente" (2:114)
• "Dem, til hvem Vi har givet Skriften, og som læser den op på den rigtige måde, de tror på den. De der ikke tror på den, er fortabte" (2:121)

Kvinder og kvinders rolle i Koranen

"Mænd står over kvinder, fordi Allah har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom"
"De [kvinder], fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i senge og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere mod dem." - sura 4:34

"Kvinder har med ret og rimelighed krav på det samme, som de er forpligtet til; men mændende står et trin over dem" sura 2:228

Mere om Koranen
Selvmodsigelser i koranen
Absurditeter i koranen
De sataniske vers
Koranen på dansk

Anvendte kilder bl.a.
  • Kun én Gud. Islams oprindelse, udvikling og fremtid. af Reza Aslan (2008)
  • Religionskritik. En antologi udgivet på forlaget Tiderne Skifter (2008)
  • gud er ikke stor. Hvordan religion forpester alt. af Christopher Hitchens (2007)
  • Muslimernes Religion. Tro, praksis og sharia. af Jens Forman (2006)
  • Tror muslimer at jorden er glad? 100 spørgsmål om ilsam i det 21. århundrede af Aminah Tønnesen (2006)
  • De retfærdige. En islamisk stafet af Martin Krasnik (2005)