>
Kristendom
Om kristne og kristendom

Det Gamle Testamente

Kristendommen er den største religion på Jorden med omkring 2.000.000.000 tilhængere; men kristendom er ikke éfæes ting. Der er mange forskellige retninger indenfor kristendommen og (selvfølgelig) er det ikke alle kristne, som anerkender alle andre kristne som kristne - og under korstogene gik kristne også gentagende gange i krig mod andre kristne, som fx kristne fra det område vi kalder Danmark mod kristne i Livland.

Af alle religioner, så er kristendommen uden tvivl den,
som skulle inspirere mest til tolerance,
men indtil nu har de kristne været de mest intollerante af alle mennesker.


Sagt af Epikur (341 - 270 fvt.)

kristendom forklaret
De mest ildesete kristne grupperinger er vist mormonerne og Jehovas Vidner; men der findes mange andre grupperinger, der er fx:

Den Ortodokse Kirke
Protestantismen
Den Reformerte Kirke
Hugenotter
Baptister
Adventister
Unitarer
Jehovas Vidner
Mormoner
Den Anglikanske Kirke
Kvækere
Brødremenigheden
Metodister
Frelsens Hær
Pinsebevægelsen
Den Apostolske Kirke
Moon-bevægelsen
Den romersk-katolske kirke

Første timotheusbrev, kapitel 2, vers 11-13
En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; men at optrelig;de som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at testemme over sin mand; hun skal leve i stilhed.


Ikke mange kristne er gode kristne og efterlever Bibelens ord. Jeg vil væde på, at ikke mange sønner har adlydt deres forældre altid og de burde derfor være stenet til døde. - Hvis det var sket ville vi ikke leve i dag. Men hvad betyder det for menneskene, at de ikke efterlever Guds regler? Jeg tænker på at da Adam og Eva første gang overtrådte én regel blev de smidt ud af Paradis, hvad bliver så straffen denne gang?

Jesus af Nazaret

Nikæa-koncilet i 325 erklærede Jesus både helt gud og helt menneske

Chalcedon-koncilet i 451 anerkendte doktrinen om Treenigheden i den kristne teologi

Den helt centrale figur i kristendommen er jøden Jesus af Nazarat, der i følge myten blev født i Betlehem. I den gregorianske kalender regnes der i folkespoget med, at Jesus blev født i å nul. Hvornår kalenderen er startet er blot en demokratisk beslutningen foretaget længe efter. Det mest sikre at sige er, at Jesus ikke blev født i år nul. Da Jesus blev 30 - 32 år siger rygtet, at han blev korsfestet af romerne i Jerusalem efter jødernes opfordring, hvor han dødede om fredagen men om lørdagen genopstod.

Jesus er latinsk form af græsk: Jesous, som er en græsk gengivelse af det hebraiske: Jeschua (Josva), der betyder "Jahve frelser".


Genesis - Jesus he knows me


inkvisitionen

Kilder:
Titel: Gads religionsleksikon (1999)
Titel: Bibelen
Titel: Guder til alle. Forfatter: Jørgen Duus
Titel: Kun én gud. Forfatter: Reza Aslan