Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
Information om mormoner og hvad mormonerne tror på

Mormonerne er opfundet af Joseph Smith

Joseph Smith var amerikaner
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige eller mormonerne, som vi andre kalder dem, er en af de nyeste religioner, som er kommet over den kritiske periode efter opfinderens død og er fortsat efterfølgende.

Mormonernes historie
Mormonernes profet er en amerikaner Joseph Smith, som dyrkede polygami (flere koner), bl.a. tog han en 18-årig tjenestepige skønt hans kone ikke synes om det.

Mormonernes tredje præsident kaldte sorte for satans repræsentanter


Den 11. september 1857 medslagtede mormoner mænd, kvinder og børn i hundredvis. Blodbadet kaldes Mountain Meadows Massacre.

Mormonerne tror og forkynder, at Mormons Bog er oversat af Joseph Smith fra en samling guldplader begravet i Øvre New York. De troende opfatter det som Guds ord og en sandfærdig skildring af Jesu` arbejde i fortidens Amerika. Bogen blev første gang offentliggjort i 1830 og er oversat til 105 sprog.

Mormon tro
Mormoner tror på det har levet med den "himmelske fader" også kendt som Gud/Jesus, før de blev født i deres nuværende liv. Dette liv foregik på en anden planet / et andet sted i universet.

Mormoner tror på, at de kan blive guder, som skal føde mange børn og kolonisere andre planeter.

En jødisk stamme, anført af Lehi, sejlede fra mellemøsten til Amerika 600 fvt. og befolkede verdensdelen.

Mormoner tror at Paradisets Have var i USA, og at det nye Jerusalem vil kommer i USA.

Mormonerne tror på at en de amerikanske indianere stammer fra en tabt stamme fra Israel. "Efter tusinder af år var alle udryddet undtagen Lamanitterne, og de er de amerikanske indianeres forfædre". (citat fra Mormoms bog). DNA modbeviser denne påstand; men viser tydeligt at indianerne kommer fra det øst lige Asien.

I Mormons Bog står der at Jesus fra Bibelen blev født i Jerusalem. I Bibelen står der han blev født i Bethelem.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er en kristen trosretning. Den lærer, at Jesus Kristus er Guds Søn og menneskehedens Frelser.

Som den eneste af de kristne trosretninger indeholder Kirken nogle meget vigtige og karakteristiske lærdomme. Den vigtigste blandt disse er overbevisningen om, at Jesu Kristi oprindelige kirke gik tabt kort efter hans død. Denne kirke blev genoprettet på jorden i begyndelsen fa det 19. århundrede sammen med tydelige og enkle lærdomme, dens organisation - herunder et råd med 12 apostle - og med dens myndighed. For at kunne kende forskel på den oprindelige Jesu Kristi Kirke kendes den genoprettede Kirke som Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Udtrykket "hellige" bruges i sin oprindelige bibelske betydning til at betegne medlemmerne af Kirken.

Medlemmerne tror på, at genoprettelsen af Kristi Kirke skete over en årrække, begyndende med det, der uden tvivl er den mest dramatiske åbenbaring siden Kristi egen tid - hvor den genopstandne Jesus Kristus sammen med Gud, hans Fader, i foråret 1820viste sig for en ung bondedreng, som brændende havde bedt om vejledning om, hvilken kirke han skulle tilslutte sig.

Drengen, den 14-årige Joseph Smith, fik at vide, at han ikke skulle slutte sig til nogen af de bestående, men at han ville blive brugt som det redskab, hvorigennem hele Kirkens struktur, lærdomme og myndighed ville blive genoprettet. Andre åbenbaringer og besøg fulgte efter - ofte bevidnet af andre - indtil det hellige præstedømme blev gengivet, hvilket er myndigheden til at handle i Guds navn. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev formelt organiseret i Fayette, New York, den 6. april 1830 med kun 6 medlemmer.

Kirken voksede hurtigt, men blev på grund af modstand og forfølgelse tvunget til at flytte vestpå. I 1844 blev Joseph Smith myrdet i Illinois af en pøbelhob. Medlemmerne blev drevet ud af deres by, og deres hjem blev nedbrændt. Under ledelse af den store kolonisator, Brigham Young, indledte de en historisk rejse tværs over USA til Den Store Saltsødal. Der opførte de byen Salt Lake City i Utah, som er verdenshovedsædet for Kirken i dag.

En af de mest synlige karaktertræk i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er Kirkens fremhævelse af familielivet. Kirken lærer, at det er i familien, at livets værdier og standarder bedst kan læres, deles og efterleves. Erfaringen har vist, at enighed i familien leder til større personlig tilfredshed, fred i sindet og selvagtelse. Stærke familier bidrager til samfundets og nationens velbefindende.


Informative videoer om mormoner

Mormon religion afsløret del 1


Mormon religion afsløret del 2


Mormoner tror på magisk undertøj


Et argument om hvad der er galt med intelligent design


DNS vs Mormons Bog - viser Mormoms Bog er løgn


Tegnefilm om Mormoner og deres tro


Tidlig mormon historie

• Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev organiseret i Fayette i staten New York den 6. april 1830 med seks medlemmer.
• Mormons Bog - endnu et vidne om Jesus Kristus - blev udgivet i 1830.
• Første præsident for Kirken var Joseph Smith Jun. (1805 - 1844).
• Efter Joseph Smiths martyrdød blev de sidste dages hellige (i 1846) ført mod vest af Brigham Young.
• Mormonpionererne bosatte sig i Salt Lake dalen den 24. juli 1847.
• Kirkens medlemmer koloniserede en stor del af det vestlige USA og grundlagde byer i det, der senere blev staterne Utah, Colorado, New Mexico, Arizona, Wyoming, Idaho, Nevada og Californien samt i dele af Canada og det nordlige Mexico

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
• Kirkens samlede medlemstal på verdensplan: 12.560.867 ved udgangen af 2005 - mod 12.275.822 ved udgangen af 2004.
• Mere end 27.087 menigheder i omkring 220 lande og territorier.
• Over hele verden bliver sidste dages hellige menigheder ledet af lægmænd, som udvælges blandt den lokale menighed og som tjener uden løn.
• Siden februar 1996 bor størstedelen af medlemmerne uden for USA.
• På verdensplan er der 53% kvinder og 47% mænd i Kirken
• Medlemstallet er vokset med 20% siden 2000.
• Uden for USA har Mexico, Brasilien og Filippinerne det største antal medlemmer.


Trosartiklerne i Jesu Kristus af Sidste Dages Hellige er:

1. Mormoner tror på Gud, den evige Fader, og på hans Søn Jesus Kristus og på Helligånden.
2. Mormoner tror, at menneskene vil blive straffet for deres egne synder og ikke for Adams overtrædelse.
3. Mormoner tror, at hele menneskeheden, i kraft af Kristi forsoning, kan blive frelst ved lydighed mod evangeliets love og ordinancer.
4. Mormoner tror, at evangeliets første principper og ordinancer er:
- 1) Tro på Herren Jesus Kristus,
- 2) omvendelse,
- 3) dåb ved nedsænkning i vand til syndernes forladelse,
- 4) håndspålæggelse for Helligåndsgaven.
5. Mormoner tror, at en mand må kaldes af Gud ved profeti og håndspålæggelse af dem, der har myndighed dertil, for at kunne prædike evangeliet og forrette dets ordinancer.

6. Mormoner tror på den samme organisation, som fandtes i den oprindelige kirke, nemlig apostle, profeter, hyrder, lærere, evangelister og så videre.
7. Mormoner tror på tungemålsgaven, profeti, åbenbaring, syner, helbredelse, udlægninger af tungemål og så videre.
8. Mormoner tror, at Bibelen er Guds ord, for så vidt, som den er rigtigt oversat; vi tror også, at Mormons Bog er Guds ord.
9. Mormoner tror på alt, hvad Gud har åbenbaret, alt, hvad han nu åbenbarer, og vi tror, at han endnu vil åbenbare mange store og vigtige ting angående Guds rige.
10. Mormoner tror på den bogstavelige indsamling af Israel og på genrejsningen af de ti stammer, at Zion (Det Ny Jerusalem) skal blive bygget på det amerikanske kontinent, at Kristus personligt skal regere på jorden, og at jorden skal blive fornyet og få sin paradisiske herlighed.
11. Mormoner kræver ret til at tilbede den almægtige Gud i overensstemmelse med vor egen samvittigheds bud og indrømmer alle mennesker den samme ret - lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de vil.
12. Mormoner tror, at vi må indordne os under konger, præsidenter, herskere og øvrighedspersoner med hensyn til at adlyde, ære og holde loven.
13. Mormoner tror, at vi skal være ærlige, pålidelige, kyske, velgørende, dydige, og at mormoner skal gøre godt mod alle mennesker; faktisk kan mormoner sige, at de følger Paulus' formaning: Mormoner tror alt, mormoner håber alt, de har udholdt meget og håber at kunne udholde alt. Hvis noget er er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt, så tragter de efter det.


Mormoms bog Jeg kan varmt anbefale, at du læser Mormons Bog. Mormonerne - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tilbyder deres "hellige bog" gratis. På deres hjemmeside kan du få bogen tilsendt gratis med posten. I skrivende stund kan man også få tilsendt to sjove videoer som Mormonerne - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige selv har lavet. Klik her


Download materiale om mormonerne
Du kan downloade bøger og brochure som mormonerne selv har udgivet herfra. Jeg vil anbefale bogen "Forkynd mit evangelium" som kan bruges til quickguide til mormorerne og deres tro.

Udbrydere og ekskluderede
Som om mormonerne ikke er langt nok ude, så er der udbrydere fx. De Sidste Dages Helliges Fundamentalistiske Kirkes (The Fundamentalist Latter Day Saints - FLDS). Under ledelse af Warren Jeffs har de slået sig ned i nordvest for San Antonio i Texas og dyrker nu flerkoneri. Fx menes det at profeten Warren Jeffs har 70 koner.


Mere info om mormoner:
Artikel: • Politiken Præsidentkandidat hængt ud som fidusmager
• Politiken Unge piger i sekt blev gravide, 18. april 2008
• Politiken 183 kvinder og børn reddet fra sekt i Texas, 6. april 2008
• Jyllands-Posten Misbrugte piger fjernet fra sekt, 5. april 2008
• Jyllands-Posten Prædikant dømt for medvirken til voldtægt, 25. september 2007
• Jyllands-Posten Mand med 70 koner tiltalt for voldtægt, 14. september 2007
• Wikipedia Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter Day Saints engelsk
Damned to Heaven (online video)
Banking on Heaven om dvd-film - meget info online