Overtro eller tro?
Hvad er overtro og hvad er tro?

Tro og overtro

Mange har skelnet mellem tro og overtro. Mange af disse ser overtro som det de ikke selv tror på; men når man er et rationelt tænkende mennesker er det svært at finde den store forskel på tro og overtro. Ingen af delene findes, om det så er guder, spøgelser, julemanden, små grønne rummænd i flyvende tallerkner eller hvad man nu kan finde på af supernaturlige væsener.

Mikael Rothstein, ser ikke den store forskel mellem religion og overtro:
"I begge tilfælde forholder man sig til noget, der ikke findes; men som man tillægger betydning. Religion bæres frem af sociale systemer og institutioner, mens såkaldt overtro er et folkeligt fænomen, som hviler i sig selv. Tro er med andre ord en form for socialt acceptabel overtro. Hvorfor er det overtro at tro på spøgelser eller rumvæsner, når Gud og engle er tro? Forskellen ligger i forestillingernes samfundsmæssige placering."


citat af religionshistorikeren Mikael Rothstein fra Berlingske Tidende 18. april 2008

overtro, trosforestillinger og dertil knyttede handlinger, som anses for at være irrationelle set i relation til det alment accepterede verdensbillede. Anvendelsen af begrebet er således relateret til forskellige kulturers og individers opfattelser om rationalitet. Tidligere havde man i Vesten en tendens til at klassificere forestillinger som overtro, når de ikke omfattedes af den officielle religion; det gjaldt såvel andre kulturers skriftløse religioner generelt som elementer af den egne kulturs mere folkelige forestillinger. Med samme ret kan fx afrikanske grupper eller individer, som har omvendt sig til kristendommen eller islam, karakterisere deres traditionelle religion som overtro, mens al religion kan afærdiges som overtro af en ateist. Samtidig med at man erkender denne relativistiske bedømmelse af, hvad der er overtro, erkender man dets uanvendelighed som beskrivende og analytisk begreb.
kilde: Den Store Danske pr. 27. april 2009


Læs mere

Det spøger i danskerne 18. april 2008
Overtro og trolddom