Religionskritik
Tro kommer af manglende viden

Religionskritik

Kilde: Dorthe Refslund Christensen, født 1967, ph.d i religionsvidenskab.
Betegner en række filosofiske strømninger hvis fælles grundpåstand er, at religion er virkelighedsforflygtigelse. Derfor er religionskritikkens mål at bidrage til, at mennesket i stedet for at fokusere på en fjern guddom eller lignende, koncentrerer sig om det, der sker i denne verden.

Religionskritikken har især været udbredt i de perioder i historien, hvor rationalismen har været en stærk filosofisk strømning, fx i Grækenland i det 6. og 5. årh. f.v.t. og i kølvandet på oplysningstiden i 1700-tallet.

En række eksempler fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet: Den tyske filosof G.W.F. Hegel baserede sin religionskritik på en tolkning af den kristne inkarnationslære, som eliminerede den fjerne, abstrakte gud. Ludwig Feuerbach, ligeledes tysk filosof, anså religion for at være udtryk for selvoptagethed og for at stå i vejen for en virkelig erkendelse af sandheden. Hos Karl Marx er religionskritikken lig med samfundskritik. Hvis den sociale elendighed hos samfundets svageste fjernes gennem en fordeling af goderne, da har mennesket ikke længere behov for religion. Friedrich Nietzsche forudså, at en erkendelse af, at "Gud er død", ville skabe grobund for "overmennesket", og psykoanalytikeren Sigmund Freud så religion som en illusion, der kompenserer for det dårlige og mislykkede liv og det mytologiske opgør med faderautoriteten.

Religionskritikere
De gamle religionskritkere
• Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)
• Ludvig Fauerbach (1804 - 1872)
• Karl Marx (1818 - 1883)
• Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900)
• Sigmund Freud (1856 - 1939)
• Erich Fromm (1900 - 1980)
• Jean-Paul Sartre (1905 - 1980)

Christopher Hitchens
Daniel C Dennett
Michel Onfray
Richard Dawkins
Russ Kick
Sam Harris
Religionskritske artikler m.m.
Richard Dawkins: Illusionen om gud boganmeldelse i Jyllands-Posten 29. oktober 2007
Gud er en illusion interview med Nikolaj Cederholm, 14. februar 2007

Religionskritske artikler m.m. på engelsk
A Historical Outline of Modern Religious Criticism in Western Civilization af R.G. Price - September 10, 2005