Satanisme
Hvad menes der med Satanisme. Svar her

Læs og lær mere om Satanisme

Denne side om satantisme beskriver den form, som er udgåget fra Anton LaVey og kirken the Church of Satan som han skabte i 1966.

Den, som har svært ved at tro på noget som helst og hvad som helst, besidder stor indsigt, for tro på ét falsk princip er begyndelsen til al ikkevisdom.

Citat af Anton LaVey i Satans bibel
Satanisme går ind for, at man praktisere en modificeret form for den Gyldne Regel. Vores fortolkning af denne regel er: "Vær mod andre, som de er mod dig"; for hvis du "er mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig," og de på deres side behandler dig dårligt, er det i strid med menneskets natur at blive ved med at behandle dem med venlighed. Du skal være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig, men hvis din venlig ikke bliver gengældt, bør de behandles med den foragt, de fortjener.Om gud

Det er en almindelig misforståelse, at Satantisten ikke tror på Gud. Opfattelsen af "Gud", som den er fortolket af mennesket, har været så forskellige gennem tiderne, at Satantisten simpelthen har accepteret den definition, der passer ham, bedst. Mennesket har altid skabt sine guder, snarere end selv at blive skabt af sine guder. Gud er, for nogle, nådig og god - for andre: skræmmende.

Satantisten opfatter "Gud" - ved hvilket navn han end kaldes, hvis han overhovedet har et navn - som den balanceskabende faktor i naturen og ikke som et væsen, der befatter sig med lidelse. Denne mægtige kræft, som gennemtrænger og holder universet i ligevægt, er altfor upersonligt til at bekymre sig om lykke eller ulykke for de væsener af kød og blod, som bor på vores lille kugle af skidt og snavs.

Anton Szandor LaVey blev født 11. april 1930 og døde 29. oktober 1997.

Kilde: Satans bibel. Sataniske ritualer. af Anton Szandor LaVey