Skabelsesberetning
Læs samling af skabelsesberetninger

Læs skabelsesberetning fra flere hellige bøger

De to forskellige skabelsesberegninger i Bibelen:

Første Mosebog, kapitel 1

Mand og kvinde skabt samtidigt, men til sidst:

Der var tomhed, øde, mørke og vand
Før første dag: Gud skabte lys
Første dag: Gud skabte himlen
Anden dag: Gud flyttede vandet til "ét sted, så det tøre land kom til syne" Gud kaldte det tørre land for jord. Derefter skabte Gud "planter, der sætter frø" samt "alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne" (bemærk, at Gud ikke skabte svampe)
Tredje dag: Gud skaber solen og månen (men ikke stjernerne)
Fjerde dag: "Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle."
Femte dag: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!« Derefter (til sidst) skabte Gud manden og kvinden på samme tid!
Sjette dag: Gud lavede ingenting
Syvende dag: "på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført." Endnu en dag, hvor Gud intet lavede... Hvad mon han har lavet dag 8, 9, 10...?

Første Mosebog, kapitel 2

Manden skabt først, så træer, så dyr og til sidst kvinden:

• Gud skaber mennesket af jord som han blæste "livsånde i" via næsebor
• Gud satte mennesket i "en have i Eden" og lod træer vokse frem, herunder livets træ og kundskabens træ
• Gud ser mennesket er alene, da det ikke er godt skaber han dyr og fugle, som mennesket navngav; men der var ingen "hjælper".
• Så Gud lader "en tung søvn falde over Adam" og imens tog Gud et ribben fra Adam og skabte en kvinde

Ricky Gervais fortæller skabelsesberetningen
Egyptisk mytologi

"Nun, ur-oceanet, fyldte Universet, det havde ingen forflade, vandene var ubevægelige, det var det store kosmiske æg. Af dette skabte Atum sig selv. Atum, også kaldet Ra, var lyset, som spredte Nuns kaotiske mørke - Autm var alene i verden og skabte ved masturbation sin søn Shu - i luften og sin datter Tefnuf - Shus hustru. De to avlede Geb - jorden og Nut - himlen, de blev så skildt fra hinanden af Shu, som løftede Nut op over Geb. Geb og Nut avlede dernæst de forskellige guder".

Den sjove: Gnomernes skabelsesberetning

Den sjove. Denne er første er fra den skønlitterære bog "Varehuset" hvor Terry Pratchett har skabt gnomer i et varehus, hvor de har denne skabelsesberetning:

1. I begyndelsen var der Byggepladsen
2. Og Brødr. Arnold (etabl. 1905) gik omkring på Byggepladsen og så, at den havde muligheder.
3. Thi den lå i Hovedgaden.
4. Sandelig, der var også gode busforbindelser.
5. Og Brødr. Arnold (etabl. 1905) sagde: Lad der blive et Varehus, og det lad det blive et Varehus, som verden ikke har set hidtil.
6. Lad dets længde gå fra Algade til Fisketorvet og dets bredde fra Hovedgaden helt ned til Jernbane Allé.
7. Lad det blive fem etager højt plus kælder og forsynet med elevatorer, lad der blive evig ild i fyrkælderen, og lad der oven over alle andre etager blive kontorservice, så alt kan ordnes.
8. Thi det skal være, hvad alle skal vide om Brødr. Arnold (etabl. 1905): Alt Under Ét Tag. Og det skal kaldes: Varehuset Brødr. Arnold (etabl. 1905).
9. Og således var det.
10. Og Brødr. Arnold (etabl. 1905) opdelte Varehuset i afdelinger som isenkram, damelingeri, modeartikler og andet efter deres arter og skabte mennesker til at fylde dem med Alt og sige: Sandelig, her er Alt. Og Brødr. Arnold (etabl. 1905) sagde: Lad der blive lastvogne, og lad deres farver blive rødt og guld, og lad dem køre ud, så alle kan vide, at Brødr. Arnold (etabl. 1905) leverer Alt efter aftale.
11. Lad der blive julemænd og Vinterudsalg og Sommerudslag og Skolestarts-uge, alt på rette tid.
12. Og ind i Varehuset kom gnomerne, at det skulle blive deres sted fra evighed til evighed.
Fra Gnomernes Bog

Citat fra bogen "Varehuset" af Terry Pratchett, udgivet på forlaget Borgen.